Ангели хранители

Молитви към Ангел пазител хранител

Според християнската традиция  всеки от нас има ангел пазител, който ни придружава от момента на раждането до момента на нашата смърт и остава до нас във всеки момент от живота ни. Идеята за дух, за свръхестествена същност, която следва и контролира всяко човешко същество, е присъствала и в други религии, дори в гръцката философия.

В Стария завет можем да прочетем, че Бог е заобиколен от истински двор от небесни фигури, които му се кланят и извършват действия в негово име. Дори в тези древни книги има чести препратки към ангели хранители, изпратени от Бог като защитници на хората.

Следователно Ангелът хранител е свързан с всеки, който живее в Божията благодат. Отците на Църквата, като Свети Августин, Свети Йоан Златоуст, Свети Йероним и Свети Григорий Нисийски, твърдят, че за всеки човек съществува ангел-пазител и въпреки че все още няма догматична формулировка относно тази фигура, още по време на Тридентския събор (1545 – 1563) се казва, че всяко човешко същество има свой собствен ангел.

Също така в свещените изображения и преди всичко, в образите на популярната преданост, ангелите хранители започват да се появяват и обикновено са изобразявани в акта на защита на децата от нараняване.

Ангелите пазители винаги са близо до нас

Ето какво трябва да помним, когато искаме да отправим молитва към ангел хранител и да го почувстваме близо до нас:

  1. Ангелите хранители съществуват.

Евангелието потвърждава това, като го подкрепя с безброй примери и епизоди.

  1. Ангелите винаги са съществували.

Нашият ангел пазител не е създаден с нас в момента на нашето раждане. Те винаги са съществували от момента, в който Бог създава всички ангели.

  1. Има ангелска йерархия и не всички ангели са предопределени да станат ангели хранители.

Дори ангелите се различават един от друг по своите задачи и преди всичко по позициите си на небето в сравнение с Бога. По-специално някои ангели са избрани да бъдат квалифицирани за ролята на ангели пазители. Когато се роди дете, един от тези ангели е избран да стои до него до края на живота му.

  1. Всички имаме само един ангел до себе си.

Само един! Не можем да го продадем, не можем да го споделим с никого. И в това отношение писанията са пълни с препратки и цитати.

  1. Нашият ангел ни води по пътя към небето.

Нашият Ангел не може да ни задължи да следваме пътя на доброто. Той не може да решава вместо нас, да ни налага избор. Ние си оставаме свободни. Но ролята му е ценна и много важна. Като мълчалив и доверен съветник, нашият ангел стои до нас, опитвайки се да ни посъветва за най-доброто, да предложи правилния път, който да следваме, да получим спасение, да заслужим Рая и преди всичко да бъдем добри хора и добри християни.

  1. Нашият ангел хранител никога не ни изоставя.

В този живот и в следващия ще знаем, че можем да разчитаме на него, на този невидим и специален приятел, който никога не ни е оставял сам.

  1. Нашият ангел не е духът на мъртъв човек.

Въпреки че може да е хубаво да си помислим, че когато някой, когото обичаме, умира, той става ангел и като такъв се връща, за да бъде до нас, но за съжаление, това не е така. Нашият ангел пазител не може да бъде някой, когото сме познавали в живота, нито член на нашето семейство, който е починал преждевременно. Това не означава, че ни обича по-малко! Трябва да помним, че Бог е Любов преди всичко .

  1. Нашият ангел пазител няма име.

Дори и да има, не е наша работа да го установяваме. В Писанията се споменават имената на някои ангели, като Михаил, Рафаел и Гавраил. Всяко друго име, приписвано на тези небесни създания, не е нито документирано, нито потвърдено от църквата и като такова е неуместно да се твърди, че се използва за нашите ангели.

  1. Нашият Ангел се бори на наша страна с цялата си сила.

Не трябва да мислим да имаме нежен пълничък херувим до нас, който свири на арфа. Нашият ангел е воин, силен и смел боец, който стои до нас във всяка битка в живота ни и ни защитава, когато сме твърде крехки, за да го направим сами.

  1. Нашият Aнгел хранител е и наш личен пратеник, натоварен да пренесе нашите послания до Бога и обратно.

Към ангелите Бог се обръща, когато общува с нас. Тяхната работа е да ни накарат да разберем Словото му и да ни движат в правилната посока.

Молитва към Aнгел хранител

Ангелите са истински и винаги до нас има един, който ни защитава, пази, напътства, просветлява и ни обича точно в този момент. Създайте си навик да благодарите повече на своя ангел пазител. Когато имате тежък ден, отправете една силна молитва към ангел хранителя си. Ето и един пример с няколко думи:

Ангел Божи, мой скъпи пазителю,

на когото Божията любов ме поверява тук,

всеки ден бъди до мен,

за да осветяваш пътя ми,

да ме пазиш, управляваш и напътстваш.

Благодаря ти! Амин!

5/5 - 3 гласа