Китайски хороскоп и зодиак

Китайски зодиакалани знаци

Всеки знак от китайския зодиак се повтаря през 12 години. Специфичната комбинация обаче между знак (земния клон) и елемент (небесното стъбло) се случва е това веднъж на 60 години.

Китайски хороскоп – пълна информация

И така, в традиционната китайска астрология, или „китайски късмет” както понякога я наричат, към влиянието на знаците се прибавя същността на петте основни елемента. Това са Дърво, Огън, Земя, Метал и Вода. Или още петте „пътя”. Взаимовръзката между тях е основен принцип в азиатската философия. За индивида е благоприятно, ако има балансирано съчетание на елементите в рождената си карта и в средата си.

В нашата вселена съществуват две естествени, допълващи се (но и противоречащи си) сили – ин и ян. Ин (отрицателната) е женският, тъмен, мек, влажен, нощен и възприемчив аспект на живота ни; ян (положителната) е мъжкият, светъл, твърд, сух, дневен и доминиращ аспект на живота. Ин и Ян са в състояние на постоянно движение и промяна и винаги търсят баланса. Когато едната сила действа, другата откликва.

Вселената ни се състои от 5 основни елемента – Дърво (растеж), Огън (водачество), Земя (стабилност), Метал (структура) и Вода (чувства). Всичко във вселената между небето и земята, включително човешките същества, има връзка с тези елементи. Те засягат всички физически явления, включително цветовете, посоките, сезоните и звуците. Отнасят се още за годините, месеците, дните и часовете в китайския календар.

Учението на Петте елемента в китайския зодиак

Учението за петте елемента се състои от два фундаментални принципа. Първият се изразява в това, че елементите се пораждат и подкрепят един друг. Според втория елементите се унищожават, контролират, дестабилизират и борят един с друг.

Дървото разгаря Огъня.

Огънят създава Земята.

Земята подкрепя Метала.

Водата помага на Дървото.

Огънят унищожава Метала.

Металът е враждебен към Дървото.

Дървото се бори със Земята.

Земята влиза в конфликт с Водата.

Водата гаси Огъня.

Всичко във вселената е съставено от тези пет елемента. Те се намират в балансирана взаимовръзка

Градивният цикъл

Петте елемента участват в градивен и разрушителен цикъл. При градивния цикъл се наблюдава положително движение и съзидателна промяна. Той започва с Дървото, което подхранва Огъня. Когато Огънят загасне, остава пепелта, или Земята. От Земята се създава Металът, като например златото. Металът привлича Водата като кондензация. Водата храни Дървото, спомагайки за растежа му.

Разрушителният цикъл

При разрушителния цикъл движението е отрицателно, наблюдава се съпротивление на промяната. Водата гаси Огъня. Огънят унищожава Метала при нагорещяването му. (той губи формата си). Металът унищожава Дървото (като триона, който го прерязва). Дървото изтощава Земята, поглъщайки хранителните вещества от почвата. Земята съсипва Водата, превръщайки я в кал.

Всички пет елемента в Китайския зодиак

Провеждащите пораждащи и подкрепящи им сили

Продуктивните връзки подкрепят, помагат и пораждат нещата във вселената.

Символите в китайския хороскоп

Посредством Метала се появява Водата – когато бъде загрят, Металът се трансформира в течност. Металът може да съдържа вода. Металът е поддържащият елемент на водата. Водата може да освободи силата на метала.

Посредством водата се появява Дървото – от Водата възникват растенията, от които израстват дърветата. Водата помага на дърветата (Дървото) да пораснат. Водата е поддържащият елемент на Дървото. Дървото освобождава силата на Водата.

Посредством Дървото се появява Огънят. Огънят се разгаря и поддържа чрез изгарянето на Дървото. Дървото помага на Огъня да гори. Дървото е поддържащият елемент на Огъня. Огънят освобождава силата на Дървото.

Посредством Огъня се появява Земята. Изгореното от Огъня се връща в Земята. Огънят помага за образуването на пепел  (Земя). Огънят е поддържащият елемент на Земята. Земята освобождава силата на Огъня.

Посредством Земята се появява Металът. Металът и скъпоценните камъни се образуват в Земята. Земята помага на за формирането на минералите (Метал). Земята е поддържащият елемент на Метала. Металът освобождава силата на Земята.

Възпрепятстващите, контролиращи и разрушителни ян сили

Тези враждебни веъзки пораждат борба, конфликт и дестабилизация във вселената.

Земя, дърво, огън, вода, метал - всички пет елемента в китайския хороскоп

Металът бива разрушен от Огъня, когато бъде нагорещен до разтопяване. Преди това обаче Огънят трябва да изгасне. Огънят и Металът са врагове. Огънят надвива движението на Метала.

Огънят бива унищожен, когато Водата го загаси. Водата може да загаси Огъня, но Огънят може да накара водата да се изпари. Водата и Огънят са врагове. Водата надвива движението на Огъня.

Водата бива разрушена и контролирана от Земята, когато потъва в нея, когато течението й бива насочено или блокирано. Земята може да поглъща Водата, но водата може да покрие Земята (сушата). Земята и Водата са врагове. Земята надвива движението на водата.

Земята бива унищожена и контролирана от Дървото, когато хранителните вещества се извличат от почвата, но растителността не позволява на Земята да ерозира. Дървото пробива Земята, но Земята държи в капан Дървото. Дървото и Земята са врагове. Дървото надвива движението на земята.

Дървото бива унищожавано и намалявано чрез остри метални сечива. Металът реже Дървото, но може да се притъпи, преди да го надвие. Металът и Дървото са врагове. Металът надвива движението на дървото.

Тези пет елемента са в постоянно движение, като нарастват, намаляват и се променят. Според източната философия душата минава през голям 60-годишен цикъл. Той се състои от 5 по-малки, представлявани от петте елемента.

Дървото отговаря на първите 12 години от живота – периодът на бърз растеж, който наблюдаваме при дърветата и растенията.

Огънят представлява вторите 12 години – лидерството и идеализмът на младостта, символизирани от огъня горещината и светлината.

Земята отговаря на третия 12-годишен период от живота – стабилността на ранната зрялост, символизирана от почвата и самата планета Земя.

Металът отговаря на следващият установен и солиден период на средната възраст. Той е символизиран от минералите, златото, бижутата, желязото, скалите, изобщо твърдите повърхности.

Водата представлява осмисляща и мъдра пета 12-годишна част от живота, която е символизирана от течности, студ и меки повърхности.

Списък с дати по години за елементите от китайския календар

По-долу ще откриете пълен списък по години с точни дати за всеки един от петте елемента, но преди нея отбелязваме допълнителната информация във връзка с часа на раждане, която също въздейства върху елементите:

23:00 – 1:00 Плъх
1:00 – 3:00 Вол
3:00 – 5:00 Тигър
5:00 – 7:00 Заек
7:00 – 9:00 Дракон
9:00 – 11:00 Змия
11:00 – 13:00 Кон
13:00 – 15:00 Коза
15:00 – 17:00 Маймуна
17:00 – 19:00 Петел
19:00 – 21:00 Куче
21:00 – 23:00 Прасе

Календар с петте елемента за периода 1900-2030 година

Подробен календар с дати във връзка с годината на раждане според китайските зодиакални знаци:

от до елемент животно
31.01.1900 г. 18.02.1901 г. метал Плъх
19.02.1901 г. 07.02.1902 г. метал Вол
08.02.1902 г. 28.01.1903 г. вода Тигър
29.01.1903 г. 15.02.1904 г. вода Заек
16.02.1904 г. 03.02.1905 г. дърво Дракон
04.02.1905 г. 24.01.1906 г. дърво Змия
25.01.1906 г. 12.02.1907 г. огън Кон
13.02.1907 г. 01.02.1908 г. огън Коза
02.02.1908 г. 21.01.1909 г. земя Маймуна
22.01.1909 г. 09.02.1910 г. земя Петел
10.02.1910 г. 29.01.1911 г. метал Куче
30.01.1911 г. 17.02.1912 г. метал Прасе
18.02.1912 г. 05.02.1913 г. вода Плъх
06.02.1913 г. 25.01.1914 г. вода Вол
26.01.1914 г. 13.02.1915 г. дърво Тигър
14.02.1915 г. 02.02.1916 г. дърво Заек
03.02.1916 г. 22.01.1917 г. огън Дракон
23.01.1917 г. 10.02.1918 г. огън Змия
11.02.1918 г. 31.01.1919 г. земя Кон
01.02.1919 г. 19.02.1920 г. земя Коза
20.02.1920 г. 07.02.1921 г. метал Маймуна
08.02.1921 г. 27.01.1922 г. метал Петел
28.01.1922 г. 15.02.1923 г. вода Куче
16.02.1923 г. 04.02.1924 г. вода Прасе
05.02.1924 г. 24.01.1925 г. дърво Плъх
25.01.1925 г. 12.02.1926 г. дърво Вол
13.02.1926 г. 01.02.1927 г. огън Тигър
02.02.1927 г. 22.01.1928 г. огън Заек
23.01.1928 г. 09.02.1929 г. земя Дракон
10.02.1929 г. 29.01.1930 г. земя Змия
30.01.1930 г. 16.02.1931 г. метал Кон
17.02.1931 г. 05.02.1932 г. метал Коза
06.02.1932 г. 25.01.1933 г. вода Маймуна
26.01.1933 г. 13.02.1934 г. вода Петел
14.02.1934 г. 03.02.1935 г. дърво Куче
04.02.1935 г. 23.01.1936 г. дърво Прасе
24.01.1936 г. 10.02.1937 г. огън Плъх
11.02.1937 г. 30.01.1938 г. огън Вол
31.01.1938 г. 18.02.1939 г. земя Тигър
19.02.1939 г. 07.02.1940 г. земя Заек
08.02.1940 г. 26.01.1941 г. метал Дракон
27.01.1941 г. 14.02.1942 г. метал Змия
15.02.1942 г. 04.02.1943 г. вода Кон
05.02.1943 г. 24.01.1944 г. вода Коза
25.01.1944 г. 12.02.1945 г. дърво Маймуна
13.02.1945 г. 01.02.1946 г. дърво Петел
02.02.1946 г. 21.01.1947 г. огън Куче
22.01.1947 г. 09.02.1948 г. огън Прасе
10.02.1948 г. 28.01.1949 г. земя Плъх
29.01.1949 г. 16.02.1950 г. земя Вол
17.02.1950 г. 05.02.1951 г. метал Тигър
06.02.1951 г. 26.01.1952 г. метал Заек
27.01.1952 г. 13.02.1953 г. вода Дракон
14.02.1953 г. 02.02.1954 г. вода Змия
03.02.1954 г. 23.01.1955 г. дърво Кон
24.01.1955 г. 11.02.1956 г. дърво Коза
12.02.1956 г. 30.01.1957 г. огън Маймуна
31.01.1957 г. 17.02.1958 г. огън Петел
18.02.1958 г. 07.02.1959 г. земя Куче
08.02.1959 г. 27.01.1960 г. земя Прасе
28.01.1960 г. 14.02.1961 г. метал Плъх
15.02.1961 г. 04.02.1962 г. метал Вол
05.02.1962 г. 24.01.1963 г. вода Тигър
25.01.1963 г. 12.02.1964 г. вода Заек
13.02.1964 г. 01.02.1965 г. дърво Дракон
02.02.1965 г. 20.01.1966 г. дърво Змия
21.01.1966 г. 08.02.1967 г. огън Кон
09.02.1967 г. 29.01.1968 г. огън Коза
30.01.1968 г. 16.02.1969 г. земя Маймуна
17.02.1969 г. 05.02.1970 г. земя Петел
06.02.1970 г. 26.01.1971 г. метал Куче
27.01.1971 г. 14.02.1972 г. метал Прасе
15.02.1972 г. 02.02.1973 г. вода Плъх
03.02.1973 г. 22.01.1974 г. вода Вол
23.01.1974 г. 10.02.1975 г. дърво Тигър
11.02.1975 г. 30.01.1976 г. дърво Заек
31.01.1976 г. 17.02.1977 г. огън Дракон
18.02.1977 г. 06.02.1978 г. огън Змия
07.02.1978 г. 27.01.1979 г. земя Кон
28.02.1979 г. 15.02.1980 г. земя Коза
16.02.1980 г. 04.02.1981 г. метал Маймуна
05.02.1981 г. 24.01.1982 г. метал Петел
25.01.1982 г. 12.02.1983 г. вода Куче
13.02.1983 г. 01.02.1984 г. вода Прасе
02.02.1984 г. 19.02.1985 г. дърво Плъх
20.02.1985 г. 08.02.1986 г. дърво Вол
09.02.1986 г. 28.01.1987 г. огън Тигър
29.01.1987 г. 16.02.1988 г. огън Заек
17.02.1988 г. 05.02.1989 г. земя Дракон
06.02.1989 г. 26.01.1990 г. земя Змия
27.01.1990 г. 14.02.1991 г. метал Кон
15.02.1991 г. 03.02.1992 г. метал Коза
04.02.1992 г. 22.01.1993 г. вода Маймуна
23.01.1993 г. 09.02.1994 г. вода Петел
10.02.1994 г. 30.01.1995 г. дърво Куче
31.01.1995 г. 18.02.1996 г. дърво Прасе
19.02.1996 г. 06.02.1997 г. огън Плъх
07.02.1997 г. 27.01.1998 г. огън Вол
28.01.1998 г. 15.02.1999 г. земя Тигър
16.02.1999 г. 04.02.2000 г. земя Заек
05.02.2000 г. 23.01.2001 г. метал Дракон
24.01.2001 г. 11.02.2002 г. метал Змия
12.02.2002 г. 31.01.2003 г. вода Кон
01.02.2003 г. 21.01.2004 г. вода Коза
22.01.2004 г. 08.02.2005 г. дърво Маймуна
09.02.2005 г. 28.01.2006 г. дърво Петел
29.01.2006 г. 17.02.2007 г. огън Куче
18.02.2007 г. 06.02.2008 г. огън Прасе
07.02.2008 г. 25.01.2009 г. земя Плъх
26.01.2009 г. 13.02.2010 г. земя Вол
14.02.2010 г. 02.02.2011 г. метал Тигър
03.02.2011 г. 22.01.2012 г. метал Заек
23.01.2012 г. 09.02.2013 г. вода Дракон
10.02.2013 г. 30.01.2014 г. вода Змия
31.01.2014 г. 18.02.2015 г. дърво Кон
19.02.2015 г. 07.02.2016 г. дърво Коза
08.02.2016 г. 27.01.2017 г. огън Маймуна
28.01.2017 г. 15.02.2018 г. огън Петел
16.02.2018 г. 04.02.2019 г. земя Куче
05.02.2019 г. 24.01.2020 г. земя Прасе
25.01.2020 г. 12.02.2021 г. метал Плъх
13.02.2021 г. 01.02.2022 г. метал Вол
02.02.2022 г. 20.01.2023 г. вода Тигър
21.01.2023 г. 08.02.2024 г. вода Заек
09.02.2024 г. 29.01.2025 г. дърво Дракон
30.01.2025 г. 16.02.2026 г. дърво Змия
17.02.2026 г. 05.02.2027 г. огън Кон
06.02.2027 г. 26.01.2028 г. огън Коза
27.01.2028 г. 14.02.2029 г. земя Маймуна
15.02.2029 г. 02.02.2030 г. земя Петел

Подробно описание на петте елемента

На 60-годишна възраст цикълът започва отначало, като този път Дървото представлява нов растеж, обновление, „второ детство”. Именно тогава човек се отправя на ново пътуване през комбинацията от знака и елемента, с която се е родил.

Дърво

Елементът Дърво символизира първите 12 години от живота – време на бързо умствено и физическо развитие, въображение, съзидателност, простота и състрадание.

Хората с елемент Дърво притежават висши ценности и вярват в достойнството на всяко човешко същество. Те се справят отлично в екипната работа и организирането на сложни широкообхватни проекти.

Дървеният елемент внася разширение и носи сътрудничество и убеждение. Неговите представители са прогресивно мислещи хора, чиито цели и начинания са насочени към бъдещето. Дървото дава на всички знаци естествено присъствие и чувство за правилен подход. То обаче може също да изгаря и често включва избухлив темперамент. Елементът Дърво олицетворява идеализма, въображението, семейството и усета за артистичност.

Дървото е най съвместимо с Огъня, Земята и Водата, според информацията в китайския хороскоп. Нужни са известни усилия при общуването с други представители на дървесния елемент, а с родените под елемента Метал са възможни сериозни конфликти и недоразумения.

Комбинациите на дървото

Дървеният плъх е прилежен, бележи успехи и е благословен с любознателен ум.  Жизнен и устремен напред, ъой обича да открива как функционират нещата. Въпреки че е общителен и дружелюбен, възможни са проблеми в интимния живот и преживяването на бурни връзки. Приятен и внимателен към хората, Дървеният плъх търси признание и одобрение. Стреми се към сигурност и винаги планира с мисъл за бъдещето.

Дървеният вол е надарен с авторитетно и естествено присъствие. Неотклонната решителност му гарантира успех в живота. Това е най-артистичният от всички Волове и често и благословен с изключителни технически умения. Музиката, творческото писане и поезията му „идват отвътре”. Дървеният вол е роден за водач и може да срещне съперничество и завист от страна на по-малко талантливи индивиди.

Дървеният тигър е по-спокоен, по-умерен в своята пламенност и другите Тигри и предпочита да помисли, преди да действа. Безпристрастен и с добър усет за характерите на хората, той подхожда разсъдливо и разбира важността на съвместните усилия. Има разнообразни приятели, някои от тях с необикновен, ексцентричен начин на живот. Дървеният тигър печели популярност, когато участва в екип. Често сменя професията си, тъй като бързо надраства позицията, която заема и е неизменно устремен нагоре.

Дървеният заек притежава поетични заложби. Привличат го изящните изкуства, градинарството и озеленяването удовлетворяват чувството му за красота и хармония, като едновремеменно с това му позволяват да се радва на простор и свобода. Той е външно стеснителен, силно интуитивен и дълбоко чувствителен. Това е нежният съблазнител, който отбягва ограниченията и задълженията.  Дървения заек е колекционер на картини, антики и други красиви предмети.

Дървеният дракон притежава въображение и талант и е способен да импровизира, когато се сблъска с хаотични или неочаквани събития. Надарен е с творческа изобретателност и обича природата и символите на красотата. Естеството му е до двойствено – от една страна, е динамичен и смел, а от друга, се стреми да се хареса и да съблазнява. Този практичен Дракон е здраво стъпил на земята и е по-умерен, по-малко склонен да избухва.

Дървената змия се стреми към спокойствие, стабилност и много уединение. Тя е сериозна и изпълнена с разбиране и споделя философските си идеи с всеки, който има желание да я чуе. Изпитва силна потребност от независимост и успешно се справя с големи проекти. Естетичната природа на Дървото дарява тази змия с любов към културата и изящните изкуства. Дървената змия има чувство за собственост и брани дома и семейството си.

Дървеният кон има бърз и дисциплиниран ум. Жизнерадостен е, обича да сътрудничи и да работи в екип. Промените и новите неща привличат богатото му въображение. Той е прогресивен и модерен мислител и е най-социалният от всички коне. Забавен и приятен събеседник е и изпитва влечение към театъра, ораторството, както и към спорта.

Дървената коза се тревожи повече от останалите Кози. Тя е романтична и щедра. Съгласява се с другите и се радва на симпатиите им. Учтива е в обноските си и има добро чувство за хумор. Тя е най  -сантименталната от своя знак и се стреми да угоди на хората, които обича. Грижовна и изпълнена със страдание е към бездомните животни и към приятелите, на които не им върви. Дървената коза винаги щедро раздава средствата си.

Дървената маймуна е съобразителна и изпълнена с ентусиазъм, но й  е трудно да намали или да възприеме умерено темпо. Има високи стандарти както към себе си, така и към другите. Умела е в общуването и проявява находчиво чувство за хумор. За нея е съществено важно да се самоизразява и тя участва активно в живота. Любознателният ум на дървената маймуна се проявява най-добре в разрешаването на трудни проблеми и тя никога не остава без средства.

Дървеният петел е по-внимателен и тактичен от другите Петли. Либерален и амбициозен, той се чувства най-добре сред много хора, с които да води оживени разговори. Освен това е страстен и както Дървото се разпалва и изгаря, така той е склонен да изпада в крайности. Добре е да използва далновидността си, за да не позволява на чувствата да го завладеят и да избухне. Дървеният петел постига равновесие и самоувереност наближаването на средната възраст.

Дървеното куче е любящо, енергично и известно със силните си убеждения. То е отборният играч сред Кучетата. Идеалистично и нетърпеливо да се учи, Дървеното куче е популярно и установява близки връзки с останалите. Очарователно и представително, то защитава ценностите си упорито и тактично. Надарено  с бдителност и грижовност, умее да организира важни проекти и с лекота ръководи големи групи хора.

Дървеното прасе е чаровно и уравновесено и обожава контакта с природата, гората и земята. Дървеният елемент играе ролята на негова муза и то най-вероятно е избрало да се изразява чрез някое от изкуствата. Надарено с необикновена интуиция и въздействие върху другите, Дървеното прасе е страстно, неприлично и не може да живее без физическа любов. Възможно е дървеният елемент да го подтикне към прекаляване с храната и пиенето.

Огън

Огненият елемент представлява периода от 13 до 24-годишна възраст – младостта с нейната динамична страст, енергия, агресивност и стремеж към водачество.

В природата на огъня е да поглъща, да разпада и да поражда промяна. Този елемент усилва вродените таланти и енергии на всеки от знаците и дарява представителите им с лидерство, страст и сила да отстояват правата си. Те рядко имат проблеми с вземането на решения и привличат другите със своята могъща и лъчезарна личност.

Огънят възбужда, променя и трансформира. Надарени с изобилие от енергия, неговите представители често са нетърпеливи в преследването на целите си. Огънят се движи бързо и може да изчерпи силите на индивида, ако не бъде балансиран с релаксация и умереност. Той също така го подтиква да действа без преднамереност. Този елемент подсилва и акцентува всеки знак.

Най съвместими с огъня са Дървото, Земята и Металът, както е описано в китайския хороскоп. В общуването с други представители на Огъня са нужни допълнителни усилия, а в контактите с родени под знака на Водата са възможни конфликти.

Комбинациите на огъня

Огненият плъх и решителен и самодисциплиниран. Подхожда към проектите си с ентусиазъм и трябва да се пази от претоварване. Притежава силни нравствени принципи и благородно мислене. Той вечният ученик, който като гъба попива познанията и е вещ по въпроси от най-различни сфери. Огненият плъх обожава пътуванията и модните дрехи и е по-агресивен от останалите плъхове. Той е също така най-щедрият сред тях и най-способният като водач.

Огненият вол е талантлив с ръцете си и има силно развито творческо чувство. Поради огромната си енергия може да е нетърпелив в преследването на целите си. Трябва да внимава да не стига до изтощение и да уважава ограничените способности на тялото си. Огненият вол е завоевател и е възможно да поиска да стане политик или дори военен, въпреки това винаги ще си остане пламенен и индивидуалист. Той е семейно-ориентиран и властва в своя дом крепост.

Огненият Тигър е благословен с изключителни лидерски умения и в живота, и в любовта той е страстен и лесно възбудим. Не може да чака удовлетворяването на желанията си и търпението не е най-силното му качество. Винаги готов за ново приключение Огнения тигър е деен, разточителен и експресивен. Номад по природа, той обича да сменя обстановката и рядко се установява за дълго на едно място. Това е най-независимият от Тигрица.

Огненият заек е по-жизнерадостен и непреклонен от другите Зайци. Той олицетворява характерната за знака дистанцираност и се отстранява най-вече, когато се чувства отхвърлен или изолиран. Огненият елемент му дава смелост, с която да преодолява присъщата си затвореност. По-открит от другите зайци, той притежават вътрешен пламък, който усилва куража му и добавя агресивност към личността му.

Огнения дракон е по-амбициозен от другите представители на знака. Изразява се добре и има огромно желание да успее. Трудолюбив, роден актьор и лидер, той печели възхищение с почтеността и прямотата си. Надарен с най-силна воля сред Драконите, той е склонен да разчита на собствената си преценка, без да се съобразява с чуждите мнения. Смирението му е чуждо, а възхищението е това, което търси.

Огнената змия е решителна и по-самоуверена от другите Змии. Притежава добро здраве и жизненост, амбиция, водачески умения и упоритост до завършване на задачите. Въпреки че е по-твърда, открита и енергична от някои други представители на знака, тя си остава състрадателна и дълбокомислена. Огнената змия печели уважение и подкрепа, заради постоянството и стабилността си. Притежава отлично чувство за хумор и има широк кръг от приятели.

Огненият кон ще се отличи още в ранните години от живота си, проявявайки разнообразните си заложби по удивителен начин. Той е надарен с изключителна мъдрост, но е възможно да му липсва постоянство. Лидерските му качества са над средното ниво и той привлича хората със своята сърдечност и интелигентност. Тук и положителните и отрицателните черти на коня ще бъдат десетократно засилени, тъй като това са най-пламенните и неудържими представители на знака.

Огнената коза е силна личност, родена да бъде писател, поет или занаятчия, тук Огънят й дава особена експресивност. Тази коза е щедра и харизматична, вдъхновява другите и е един от малкото представители на знака, които са достатъчно прецизни, за да вземат лидерска позиция. Тя е екстровертна и чаровна, но може също така да е склонна към самоугаждане и манипулиране.

Огнената маймуна обича съревнованието и популярността. Надарен с многостранни интереси, този особено енергичен представител на знака е инициативен и майстор в решаването на проблеми. Притежава още творческа енергия, находчивост и състезателен дух. Огненият елемент дава на маймуната голяма жизненост и добро здраве, но може да поглъща много от енергията и богатото й въображение  прави изобретателна, но и подозрителна личност.

Огненият петел е силен, енергичен и роден за лидер. Трудно му е да задържа вниманието си върху едно-единствено нещо и обикновено има много започнати проекти. Самоуверен и решителен, той е също експресивен и брутално искрен в забележките си. Надарен в от Огъня с особена жизненост и силно състезателна природа. Променлив, пламенен, недоверчив към мотивите на другите, това е петелът с най-силна воля.

Огненото куче е динамично и лесно установява контакт. Държи на мнението си и кипи от енергия. Надарено с откритост, то няма проблеми със самоизразяването и много негови представители избират политиката или забавната индустрия. Зад пленителната и дружелюбна личност на Огненото куче се крие скромен и тревожен дух. Притежаващо голям чар, то здраво отстоява позициите си като освирепява само когато дипломатичността не е дала резултати.

Огненото прасе е решително и е по-самоуверено от другите Прасета. Излъчва очарование, отстоява мнението си, обича приключенията и кипи от енергия. Най-голям късмет има във финансите, благодарение на съчетанието от амбиция и чистосърдечност. Огънят му дава лидерски способности и смелост, затова то често избира професии, изискващи бърза реакция – пожарникар, полицай или лекар спешно отделение.

Земя

Земният елемент отговаря на трети епизод – от 25 до 36 години ранната зрялост, която се характеризира със стабилност, надеждност, практичност, работливост и благоразумие.

Природата на Земята е да укрепва и поддържа целостта, да съхранява. Този елемент символизира майчината утроба, осигуряваща покой и безопасност, и дава едновременно практичност и интуиция. Родените под този елемент имат изключителни организаторски способности и са компетентни ръководители и изпълнители.

Способни да вземат мъдри разумни решения, те са честни, сериозни и склонни към консерватизъм. Земният елемент символизира търпението, независимо дали е спрямо свръхактивното 2-годишно дете или към проблемния партньор, тези хора са здраво стъпили на земята, семейно-ориентирани и живеят в настоящето.

Най съвместима е Земята с Метала, Огъня и Водата. Във взаимоотношенията си други представители на Земята тя трябва да полага усилия, а в контактите с хора от елимента Дърво са възможни сериозни конфликти и недоразумения.

Комбинациите на земята

Земният плъх е разумен и буден. Притежава забележителна воля, но е склонен да се тревожи за сигурността и финансовото си положение. Земният елемент смекчава напрегнатостта на плъха с по-спокоен и „заземен” темперамент, като го прави благоразумен, чувствителен и умел. Земния плъх се нуждае от активност, за да не затъва за в проблемите си и да бъде обсебен от тях.

Земният вол е най-верният и постоянен от семейството си. Външно стоик, но вътрешно уязвим, той е дълбокомислен и склонен към самота. Храната и самата земя му служат за убежище и Земният вол изпитва желание да се изолира от хората, отдавайки се на медитация, релаксация и самота. Издръжлив и постоянен, той е най-бавният (но най-сигурен) от воловете.

Земният тигър търси практичното във всичко, с което се заеме. Той е по-благоразумен и притежава по-зрял темперамент от другите тигри. Земния тигър е много съвестен и човеколюбив. Той е справедлив водач и се справя чудесно като съветник, наставник и съдия.

Земният заек притежава отлични разсъдъчни способности и предпочита солидните и надеждни занимания. Земята му дава повече далновидност и организационна сила, правейки го най-консервативен сред Зайците. Той действа разумно във финансовите си дела и е тих, критичен, сериозен, интровертен и уважаван. Земният заек е съвършеният дипломат и миротворец.

Земният дракон е по-голям реалист от останалите дракони. Обича да трупа богатство и да се грижи за бъдещето. Съвестен и трудолюбив, той приема задачи, които други смятат за неосъществими. Предпазлив и подозрителен, Земният дракон има очи и на тила си и не пропуска нищо. Най -грижовен сред събратята си, в труден момент той е винаги готов да помогне и яростно бди над семейството и близките си.

Земната змия излъчва спокойствие и сигурност. Обича всичко изящно и материалните удобства, както е отбелязано в хороскопа от китайците. Способна да обръща поглед навътре и да се оттегля от външния свят,  тя релаксира до степен на летаргия. Тази склонност към „изпадане в зимен сън” кара много от представителите й да посвещават живота си на духовност и съзерцание. Земната змия е замечтан домошар, който често е търсен заради мъдрите си съвети.

Земният кон е внимателен, способен и разумен. В действията си е методичен, справя се отлично като мениджър и се стреми да поставя стабилни основи във всичко, което прави. Консервативен по природа, Земният кон е реалист и знае как да напредва предпазливо и скиптично. В сравнение с другите Коне е по-малко амбициозен, но по-точен. Има чувство за собственост и често е силно съсредоточен върху постигането на сигурност.

Земната коза е съчувстваща, почтена и харесвана. Радва се на финансово благополучие и има вкус към лукса и изтънчените неща в живота. Тя е най-подозрителният и недоверчив представител на своя знак. Проявява непредсказуеми настроения и умствени обрати. Земната коза е по необщителна от другите кози и приятелствата й се утвърждават с времето. Тя е изключително артистична и склонна към сериозни размисли и живее в свят на мечти и фантазии.

Земната маймуна е добре информирана, добронамерена и мила. Перфекционизмът е нейното проклятие. Тя е по-прагматична и реалистична от другите Маймуни и в начинанията си се води основно от нуждата да просперира и желанието да увеличава притежанията си. Земната маймуна обича дейности, които дават плодове, затова я привличат  търговските спекулации, продажбите и недвижимите имоти. Тя изпитва опасения за бъдещето, но е надарена с финансова интуиция и добър инстинкт за парите.

Земният петел има задълбочен поглед върху живота и е най-постоянният и предвидлив от своя знак. Не обича да поема рискове и има способността да гради върху направеното от другите. Успехът, сигурността и външният облик са важни елементи в живота му. Реалистичен, прагматичен и проницателен, земния петел заравя съкровищата си на сигурно място.

Земното куче изпитва силна потребност от признание. Независимо и надареното, то е способно на пълна всеотдайност към кауза или постигане на социална цел. В любовта е склонно дълго да страда, макар да е едновременно независимо и даровито. Поради великодушната му природа другите може да се възползват от него. Земното куче ревностно пази дома и близките си и е изключително гордо. На него винаги може да се разчита като справедлив и безпристрастен посредник.

Земното прасе притежава съобразителност и въображение, но и напълно реалистична и материалистична нагласа. Силно и самоуверено, то обича да общува с най-близкия кръг от доверени приятели. Своята артистичност то най-вероятно ще избере да изрази по-практичен и прагматичен начин, например в областта на компютрите и логическите системи. Тази комбинация от знак и елемент създава човек на външен вид покорен, но в действителност управляващ задкулисно.

Метал

Металът символизира периода от 37 до 48 години -средната възраст, характеризираща се с установени ценности, сила на волята и дар-слово.

Природата на Метала е да определи и укрепва. Той символизира ясното мислене, искреността и точността. Металните хора притежават „структура” и способността да си взаимодействат безпрепятствено с външния свят. Те си поставят цели и ги преследват с устрем и страст. Металът е решителен и фиксиран и придава сила на всички знаци, като им служи за здрава основа.

Друго, което добавя към тях, е скованост. Този твърд елемент е неподвижен и може да доведе до твърдоглавие и нежелание за компромис.  Тези хора говорят искрено и директно, тъй като Металът символизира силата на волята и красноречието. Те са също така пламенно независими, склони към усамотение и благословени с постоянство.

Комбинациите на метала

Металния плъх е изключително емоционален, предпочита обществото на успелите и използва съобразителността си, за да се издига. Често е непреклонен, изразявайки мнението си. Когато бъде провокиран към спор, той има остър език и може да направи опонента си на пух и прах. Преследва сполуката, има силни парични инстинкти и способност да пести за черни дни.

Металният Вол е твърд, а понякога сурово безкомпромисен. Движен е от амбицията за успех и е непреклонен в решителността си. Тази силна комбинация от знак и елемент изцяло отдадена на дълга и трудно може да бъде разколебана (дори от спънките, изпитанията и първоначалния неуспех) Радва се на финансово благополучие и тъй като е постоянен и верен на думата си, може да бъде убедителен морален арбитър или съдия.

Металния тигър има бляскава и отличителна външност. Изпълнен с много амбиция и очарова околните. Въпреки че е възможно да променя целите си отвреме-навреме. Металът му дава упорство. В своето изразяване Металният тигър е непреклонен и дързък, за да достигне най-голям успех, той трябва да се научи да прави компромиси спрямо онези, които са в позиция да му помогнат.

Металният заек е умен и хитър. Притежава артистични заложби и в душата си е силно романтичен. Самотността на елемента засилва нуждата на Заека от лично пространство и се проявява в разрешаването на проблемите в стил „и сам войнът е войн”. Обича да се движи из най-изтъкнатите кръгове и обикновено има малка група от много верни приятели. Това е най-уединеният от Зайците. Не е склонен на компромиси и пази мнението си за себе си.

Металният дракон е способен и хитър и благодарение на Метала, който допринася за добрия му финансов усет, проявява особена съобразителност бизнеса. Той има най-остър език от всички Дракони, склонен е да спори и е роден за водач. Привличат го духовните търсения, което ще го подтиква да се усамотява в периоди на съзерцание. Решителен и енергичен, този Дракон е в стихията си, когато командва другите или се изправя пред конфронтация.

Металната змия е предпазлива и скептична. Не издава намеренията си и предпочита да работи самостоятелно. Способна да постигне голямо материално благополучие, тъй като тази комбинация от знак и елемент засилва финансовите инстинкти. Металната змия е надарена с остра чувствителност и интелигентност и притежава огромната сила да въздейства на крайния резултат във всяка ситуация. Тя е тиха уверена и цени изящните изкуства, литературата и музиката.

Металният кон е магнетична личност и когато преследва професионалните си амбиции, нищо не може да го спре. Той е динамичното острие на своя знак. Изпълнителен и вещ в своята област, той не се колебае да осъществи взетото решение с бързи действия и с охота поема на кръстоносен поход или в защита на достойна кауза. Справедлив и честен, той е пламенен идеалист, човеколюбив по природа и изпълнен с много високи изисквания и към себе си, и към другите.

Под приветливата външност на Металната коза се крие сърцето на воин. Тя изобщо не е толкова безобидна, колкото изглежда и е по-енергична и решителна от останалите Кози. Склонна е към перфекционизъм, което я прави свръхкритична. Металната коза е любопитна смесица от компромис и твърдоглавие, от зависимост и самодостатъчност, затова често пъти изглежда противоречива. Докато в някои случаи Металът й придава лекота и безгрижие, в други той я прави непреклонна.

Металната маймуна е независима и хитра. Въпреки че решителна, тя може да се почувства отчаяна от неуспеха и нетърпелива да прогресира в живота. В сравнение с другите Маймуни е по-непроменлива в убежденията си, изпитва влечение към метафизиката и не е толкова общителна. Стреми се към високо обществено положение и е експерт в осъществяването на планове, като обикновено се занимава активно с практическите подробности на идейния проект.

Металният петел е аналитичен и работлив. Трудно прави компромиси и понякога се чувства неоценен -което изобщо не е вярно, тъй като той е незаменим за семейството, приятелите и колегите си. Повече от всички други Петли има твърдо установени виждания и ораторски способности. Изключително прям, Металният петел запленява слушателите с брилянтните си разсъждения.

Металното куче не е толкова податливо на въздействието на външните обстоятелства, колкото са другите кучета. Tози независим мислител следва собствения си път. Ако нещо или някой има недостатък, Кучето ще го открие. Преследва успеха и постоянства в решителността си. Въпреки че усеща по-слабо бремето на характерната за знака тревожност, принципите му на лоялност и почтеност си остават непоклатими. Металното куче се люшка между желанието за материален успех и също толкова силното желание за духовни размисли. По-сериозно е от другите Кучета и си остава идеалистичен реалист.

Металното прасе обича сигурното и предсказуемото в живота и внимателно ще разглежда всичко с аналитичното си око. По-сковано е от другите прасета и понякога може да отхвърли добра възможност, защото не отговаря на очакванията му. Притежава амбициозност и проницателност и често се радва на успех. В сравнение с другите представители на знака е по-общително и обикновено има по-голям кръг от приятели.

Вода

Водният елемент символизира последни период в 60-годишният цикъл от 49 до 60-та година. Отличителни черти тук с осмислянето, чувствителността и убедителността.

Същността на водата са чувствата и емоциите. Тя тече надолу, дири и запълва ниското, особено сърцата на обезверените нуждаещите се. Хората с този елемент се водят от чувствата си и потребността да общуват и са надарени с бистър и бърз ум. Този елемент обаче е хаотичен, тъй като няма собствена форма, а приема формата на това, което го съдържа.

Водата дава на своите представители способността да убеждават другите и да повлияват средата, в която живеят. Елементът ги дарява още със съпричастност и една по-спокойна природа. Те гледат обективно на живота си и са търсени за съвет. Дълбоко духовни са, но се справят добре и в обществото. Имат необикновена интуиция и често действат като един вид духовен барометър в живота.

Водните знаци са най-съвместими с елементите Метал, Дърво и Огън. Повече усилия са нужни във взаимоотношенията с други представители на Водата, а в общуването със Земята са възможни конфликти и недоразумения.

Комбинациите на водата

Водния плъх има широки възгледи и винаги търси нови преживявания и идеи. Силно чувствителен и съпричастен е към другите. Надарен с богато въображение и внушителен речник, той се справя отлично с езиците, писането и журналистиката. Умее да общува и лесно въздейства на околните. Водният елемент му дават дълбока емоционалност и той е по-интровертен от другите плъхове.

Водният вол има способността точно да преценява бъдещите възможности и да използва дарбите и ресурсите на другите. Той ще успее да пробие дупка и в най-твърдия житейски камък с тихи и упорити усилия. Този интуитивен Вол предпочита да се инфилтрира, вместо да се налага, както правят другите волове. Умее да използва думите и да накара хората да пожелаят, това което иска той, и по този индиректен начин да постигне целта си.

Водния тигър е човеколюбив и състрадателен. Надарен с по-спокойна природа, той не е толкова рязък и безцеремонен като другите представители на знака. Водния тигър е мечтателят, артистът на животинското царство. Интуицията и проницателното разбиране на човешката природа често го подтикват да стане духовен водач.

Водният заек е чувствителен и харесван. Водата още повече засилва неговата сензитивност. Чувствата му могат да бъдат удовлетворени от изобилни прояви на нежност, любяща загриженост и щедри дози от изтънчените неща в живота. Той е сериозен в мислите си и притежава силна интуиция, граничеща със способностите на медиум. Печели възхищение добрия си вкус и е особено ценен заради съветите си.

Водния дракон е изключително талантлив и има по-спокойна природа другите Дракони. Той е свободомислещ и отворен към нови идеи и преживявания. Притежава истинска дарба да мисли обективно и да поставя на стабилна основа всичко, което прави. Водния дракон е човеколюбив, отличен арбитър и проявява блестящи заложби в сферите на връзките с обществеността и ораторството.

Водната змия е харизматична, способна и благословена с проницателност и интуиция. Много добре умее да общува, проявява страдание и има разнообразни интереси. Тази комбинация от знак и елемент дава милосърдие и отлична преценка на човешките характери. Надарена със способността да вижда нещата обективно, Водната змия често е търсена като съветник и финансист.

Водният кон прокарва собствените си идеи и често убедителното си дар-слово, с което повлиява на чуждото мислене. Има широки възгледи и винаги е отворен към новото. Умее да бъде безпристрастен и е смятан за приветлив и с чувство за хумор. Способен е да предава чувствата си много въздействащо и изпитва неудържима нужда от движение и решителни действия.

Водната коза е най-чувствената от своето семейство и умее по забележителен начин да оцелява в градската среда. Нуждае се обаче от много емоционална подкрепа и верността за нея е от върховна важност. Тази комбинация от знак и елемент изобилства от поети, както и талантливи писатели, художници, изпълнители. Водната коза е най-миролюбивата от козите и е решителен защитник на човешките права.

Водната маймуна е толерантна и внимателна. По-склонна е към умереност от другите маймуни и рядко се взема насериозно и изпълнена с хумор и добро настроение. Изпитва силна нужда да общува и не понася скуката, рутината и умственото бездействие. Водната маймуна е потайна и постига целите си, като въздействие убеждава другите.

Водният петел е енергичен и притежава приятно чувство за хумор. На моменти обаче е склонен да се тревожи прекалено много. Това е интелектуалецът сред петлите, който изпитва удоволствие от културните занимания. Водният елемент дарява същността му с ясно мислене и състрадание. Изкусен е в използването на писменото слово, а като оратор е способен да въздейства върху мнението на хората.

Водното кучето е талантливо и интуитивно. Много е убедително, защитавайки достойна кауза и другите го възприемат като добросърдечно и състрадателно. Водата добавя наличието на дълбоко съчувствие към и без това нежното му сърце, правейки го способно на големи жертви. Винаги коректно и добродете лно, Водното куче има основно качество- верността. Понякога страда от липса на самоувереност и затова се нуждае от много насърчение.

Водното прасе е срамежливо и тихо, но е способно да изрази себе си. В ранните периоди от живота си може да се чувства ограничавано. То е работливо и вярно и ни най-малко не се интересува от съревнованието – това което търси е мирът и спокойствието. Този най- уединен представител на своя знак има интуиция, граничеща с ясновидство. Предпочита да живее в сигурен свят на любов и нежни грижи.

5/5 - 1 гласа